ostaszewska
ostaszewska
Fot. Grzegorz Mehring
Dyrektor: Jolanta Ostaszewska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 267
nr wew. 6 277
tel.: 58 323 6 277
fax: 58 323 6 567

trojanowska
trojanowska
Fot. Grzegorz Mehring
Z-ca Dyrektora: Agnieszka Trojanowska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 234
tel.: 58 323 6 277
fax: 58 323 6 567

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wbmp@gdansk.gda.pl