pinska
pinska
Fot. Grzegorz Mehring
Dyrektor: Joanna Pińska

ul. Wyspiańskiego 9A
80-432 Gdańsk
pokój nr 113A
nr wew. 3030
tel.: +48 58 778 60 30
fax: +48 58 778 60 49

  Z-ca Dyrektora:

ul. Wyspiańskiego 9A
80-432 Gdańsk
pokój nr 113B
 nr wew. 3032
tel.: +48 58 778 60 32
fax: +48 58 778 60 49

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wbizk@gdansk.gda.pl