Zespół ds. Administracyjnych i Budżetu Wydziału

A
A
data publikacji: 28 października 2015 r.

ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 401
tel.: +48 58 323 66 01

 • przygotowywanie projektów  budżetu Wydziału oraz  sprawozdań z jego realizacji,
 • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu i wykonania wydatków budżetowych,
 • prowadzenie spraw zamówień publicznych Wydziału, w tym: planowanie, nadzór i realizacja planu zamówień publicznych,
 • przygotowywanie sprawozdań i analiz finansowych,
 • dokonywanie czynności kontrolnych, bieżące monitorowanie budżetu wydziału oraz prowadzenie i nadzór nad dokumentami finansowymi,
 • sporządzanie zestawień zbiorczych w zakresie działalności Wydziału,
 • tworzenie, prowadzenie i aktualizacja rejestrów finansowych,
 • przygotowywanie wniosków do wieloletniej prognozy finansowej w zakresie zadań i przedsięwzięć realizowanych przez Wydział,
 • przygotowywanie wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych,
 • sporządzanie sprawozdań zbiorczych z pomocy publicznej udzielonej przez Miasto,
 • obsługa sekretarsko – administracyjna Wydziału;