Zawiadomienie RDOŚ z dnia 29.05.2018r. co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 4/52, 4/189, 4/190 (obręb 712), 618/3 i 615/1 (obręb 303) w Gdańsku w rejonie ulicy Cienistej, Suchanka, Jabłońskiego i Ptasiej".

A
A
Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2018 r.
Zawiadomienie RDOŚ z dnia 29.05.2018r. (80.33 KB)
Magdalena Drzazga (0)
Urząd Miejski w Gdańsku