Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 05.06.2018r. o wystąpieniu do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania > Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Olimpijskiej i Żeglarskiej<".

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.
Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 05.06.2018r. (70.62 KB)
Magdalena Drzazga (0)
Urząd Miejski w Gdańsku