Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 02.10.2017r.dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy w rejonie ulic Modrej i Łanowej w Gdańsku sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

A
A
Ostatnia aktualizacja: 09 października 2017 r.

Do pobrania

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 02.10.2017r. 69.62 KB

Magdalena Drzazga (0)
Urząd Miejski w Gdańsku