Wyniki drugiej edycji otwartego konkursu ofert 2017 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

A
A
Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2017 r.

Wykaz ofert dofinansowanych 164.51 KB

Wykaz ofert niedofinansowanych z powodu za małej liczby punktów 132.7 KB

Wykaz ofert odrzuconych ze względu na błędy formalne 162.6 KB

Informacji udzielają:

Lilianna Kowalewska, pok. 155, tel. (58) 323 65 51, e-mail: lilianna.kowalewska@gdansk.gda.pl

Milena Rudzińska, pok. 156, tel. (58) 323 65 16, e-mail: milena.rudzinska@gdansk.gda.pl

Lilianna Iglińska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Kultury
Referat Polityki Kulturalnej