Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Miasta Gdańska w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej określonego w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017” zgodnie z Zarządzeniem Nr 420/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15.03.2017 roku zakwalifikowanych do II etapu oraz zawierających braki formalne podlegające uzupełnieniu.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

Wyniki I etapu 194.27 KB