Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Miasta Gdańska w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej określonego w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017” zgodnie z Zarządz

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

Wyniki I etapu 194.27 KB