Samodzielne stanowiska ds. nadzoru nad działalnością stowarzyszeń

A
A
Ostatnia aktualizacja: 03 października 2017 r.

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

pokój 359, piętro III

Aneta Szczypińska

tel. +48 58 323 63 59

e-mail: aneta.szczypinska@gdansk.gda.pl

Katarzyna Szpakowska

tel. +48 58 323 66 59

e-mail: katarzyna.szpakowska@gdansk.gda.pl

fax +48 58 323 67 57

do zadań których należą:

  • Nadzór nad działalnością stowarzyszeń,
  • Występowanie w imieniu Prezydenta przez właściwymi organami w sprawach stowarzyszeń,
  • Prowadzenie i aktualizacja Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych,
  • Udostępnianie jednostkom zewnętrznym i osobom fizycznym informacji dotyczących działalności stowarzyszeń,
  • Przygotowywanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań.