Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego

A
A
Ostatnia aktualizacja: 14 lipca 2017 r.

Zarządzenie Nr 1179/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej marginalizacją na terenie jednej z następujących dzielnic Gdańska: Przymorze Małe, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Osowa, Wrzeszcz Dolny, Stogi, Przeróbka, Letnica"

Zarządzenie Nr 1179/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 lipca 2017 r. 118.51 KB

Paulina Dziekan (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku