A
A
Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 2190/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 2190/17 Prezydenta Miasta Gdańska 138.89 KB

Paulina Dziekan (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku