Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania Miasta Gdańska w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”, w zakresie promocji zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku pracy i rehabilitacji zawodowej osób

A
A
Ostatnia aktualizacja: 07 czerwca 2017 r.

Wykaz ofert złożonych do dnia 6 czerwca 2017 r. do Gdańskiego Urzędu Pracy w ramach otwartego konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 798/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Miasta Gdańska w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”, w zakresie promocji zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku pracy i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych: „Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy”.

Do pobrania: Wykaz ofert 12.66 KB

Marzena Modzelewska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta