A
A
Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 2186/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 2186/17 Prezydenta Miasta Gdańska 114.03 KB

Paulina Dziekan (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku