Rozstrzygnięcie konkursu na projekt pomnika dra Mariana Pelczara

Wyłoniono zwycięzcę konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 692/17 Prezydenta Miasta Gdańska z 26 kwietnia 2017 r.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

Zarządzeniem Nr 692/17 z dn. 26 kwietnia 2017 r. Prezydent Miasta Gdańska ogłosił otwarty konkurs plastyczny na projekt pomnika doktora Mariana Pelczara (1905–1983), historyka, długoletniego dyrektora Biblioteki Miejskiej, przekształconej następnie w Bibliotekę Gdańską PAN – obecnie pod nazwą PAN Biblioteka Gdańska.

Pomnik ma zostać zlokalizowany obok gmachu PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15 w Gdańsku.

Komisja konkursowa zebrała się z dniu 23 czerwca 2017 r. w PAN Bibliotece Gdańskiej. Na konkurs wpłynęło 6 prac. Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, komisja wyłoniła zwycięski projekt.

Zwycięzcą konkursu jest Adam Arabski.

Zgodnie z warunkami konkursu, zwycięzca zostanie zaproszony przez PAN Bibliotekę Gdańską do zawarcia umowy na realizację pomnika.