Referat Sportu

A
A
Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2017 r.

Kierownik Referatu Sportu: Adam Maksim

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 116
nr wew. 6176
tel.: +48 58 323 61 76

Pracownicy:

Jadwiga Araszkiewicz, pokój 110, tel. (+48 58) 323 61 70
Iwona Karwowska, pokój 116, tel. (+48 58) 323 61 16
Ilona Kmiecik, pokój 116, tel. (+48 58) 323 61 16
Krystyna Serafin, pokój 111, tel. (+48 58) 323 61 11
Krzysztof Guzowski, pokój 111, tel. (+48 58) 323 61 11
Andrzej Radomski, pokój 111, tel. (+48 58) 323 61 71

Realizowane zadania Referatu Sportu:

 • współpraca z klubami i związkami sportowymi w zakresie rozwoju sportu, 
 • współpraca z innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej i fundacjami działającymi w zakresie kultury fizycznej,
 • opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kultury fizycznej mieszkańców Gdańska,
 • prowadzenie bazy danych o wynikach sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu,
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad miejskimi obiektami sportowymi,
 • prowadzenie bazy danych o obiektach sportowo – rekreacyjnych na terenie Gdańska,
 • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych z siedzibą w Gdańsku,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia oraz związków sportowych z siedzibą w Gdańsku, których statuty nie przewidują  prowadzenia działalności gospodarczej,
 • inicjowanie działań mających na celu rozwój sportu na terenie Miasta Gdańska,
 • organizacja i koordynowanie systemu działań promujących Miasto Gdańsk poprzez sport oraz promujących ideę sportu wśród mieszkańców,
 • koordynowanie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych w zakresie sportu,
 • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami kultury fizycznej  z siedzibą w Gdańsku w trybie przepisów ustawy o fundacjach,
 • obsługa instytucji doradczych związanych z rozwojem sportu, w szczególności Gdańskiej Rady Sportu,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem umów i rozliczaniem  dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Sportu,
 • planowanie budżetu referatu i jego realizacja.