Referat Imprez Sportowych

A
A
Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2017 r.

Kierownik Referatu Imprez Sportowych: Marcin Sylwańczyk

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 117
nr wew.  6177
tel: (+48 58) 323 61 77

Pracownicy:

Lucyna Szaraniec, pokój 110, tel. (+48 58) 323 61 10
Zbigniew Weinar, pokój 117, tel. (+48 58) 323 61 17
Alicja Wieczorek, pokój 120, tel. (+48 58) 323 65 20
Angelika Krasińska, pokój 121, tel. (+48 58) 323 61 78

Realizowane zadania Referatu Imprez Sportowych:

  • organizowanie i współorganizowanie imprez o charakterze sportowym i sportowo - kulturalnym na terenie Miasta,
  • tworzenie i prowadzenie kalendarza imprez sportowych,
  • inicjowanie imprez sportowych o charakterze masowym zarówno lokalnych jak i o randze krajowej lub międzynarodowej,
  • koordynowanie prac związanych z organizacją przez Miasto imprez sportowych o charakterze masowym,
  • prowadzenie banku danych o imprezach sportowych w Mieście,
  • planowanie budżetu referatu i jego realizacja.