Powołanie Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 29 września 2017 r.

Powołanie Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację przez podmioty lecznicze zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020” i „Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017 – 2020” oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zobacz: Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej