Pomóż bezdomnemu!

W związku z załamaniem pogody prosimy Państwa o szczególną wrażliwość i zgłaszanie sygnałów, o obecności osób bezdomnych w niemieszkalnych miejscach Gdańska, m.in. piwnicach, altanach i na dworcach. W noclegowniach i schroniskach są jeszcze wolne miejsca. Osoby bezdomne znajdą tam bezpieczną przystań.

Pomóż bezdomnemu!
A
A
data publikacji: 06 stycznia 2017 r.

Wszelkie informacje o potrzebujących przebywających w miejsach niemieszkalnych prosimy kierować do: Działu ds. Osób Bezdomnych MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (od pon. do piąt. w godz. 7.30 do 15.30), Straży Miejskiej - tel. 986 oraz Policji - tel. 997 i 112.
Osoby bezdomne mogą także zgłaszać się osobiście, do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.

Wykaz placówek udzielających wsparcia dostępny jest na stronie: www.mopr.gda.pl (zakładka: formy pomocy)

Sylwia Ressel (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
więcej tekstów autora
Sylwia Ressel (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
więcej tekstów autora