Pięć firm chce dokończyć budowę basenu na Osowej

9 styczna w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska otwarto oferty przetargowe na dokończenie robót budowlanych na krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 81 na Osowej.

Pięć firm chce dokończyć budowę basenu na Osowej
A
A
data publikacji: 10 stycznia 2017 r.

O dokończenie realizacji ubiega się 5 Wykonawców:

1. Firma GUTKOWSKI Jan Gutkowski, Leszno - zaproponowana cena 2.953.433,12 zł

2. HARTUNA Sp. z o.o. Skarszewy - zaproponowana cena 2.315.780,81 zł

3. Blanca Plus Sp. z o.o. Wólka Kosowska - zaproponowana cena 1.931.936,07 zł

4. KBUD Sp. z o.o. Prusice - zaproponowana cena 2.073.165,00 zł

5. B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska Pruszcz Gdański - zaproponowana cena 2.418.931,19 zł

Wszyscy Wykonawcy zaproponowali przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości dla o 24 m-ce. Komisja przetargowa przystąpiła do weryfikacji ofert pod względem formalno-prawnym.

Przypomnijmy: umowa z dotychczasowym wykonawcą, który nie wywiązywał się ze swoich zadań, została wypowiedziana w grudniu ubiegłego roku.

- Musieliśmy wypowiedzieć umowę z Generalnym Wykonawcą - firmą K-Bud z Prusic - ponieważ zachodziło duże prawdopodobieństwo, że basen w ogóle nie zostanie ukończony. Pomimo nie zrealizowania zadania w terminie (który pierwotnie mówił o 30 września 2016), staraliśmy się różnymi sposobami w ciągu dwóch miesięcy dokończyć budowę. Każde kolejne deklaracje terminowe nie były dotrzymywane. W związku z powyższym podjęliśmy decyzję o wypowiedzeniu umowy Wykonawcy – mówił Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny DRMG.

Budowa basenu rozpoczęła się w IV kwartale 2015 roku. Obecnie sam budynek jest ukończony w 80 procentach - inwestycja jest na etapie robót wykończeniowych. Wymaga też wykonania technologii basenowej, a także dostawy i montażu sprzętu IT, w tym całego sprzętu informatycznego niezbędnego do uruchomienia Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta.

Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora