A
A
Ostatnia aktualizacja: 07 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 362/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu wyłonienia pośrednika w projekcie „Zadłużeni w obligacjach” w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Termin składania ofert upływa dnia 26 marca 2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza 19 marca 2018 r. na spotkanie informacyjne, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w So Stay Hotel ul. Kartuska 18 w Gdańsku

Osoba do kontaktu:
Anna  Dukowska Koordynator Projektu „Zadłużeni w obligacjach”
Samodzielny Referat Analiz i Rozwoju
tel.  58 347 82 70
e-mail: anna.dukowska@mopr.gda.pl

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 362/18 Prezydenta Miasta Gdańska 221.01 KB

Szczegółowe warunki otwartego naboru ofert 249.53 KB

Formularz zgłoszeniowy 48.5 KB

Karta oceny do otwartego naboru ofert 328 KB

List intencyjny 211.88 KB

Paulina Dziekan (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku