Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

A
A
Ostatnia aktualizacja: 06 lipca 2017 r.

Zarządzenie Nr 1131/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, tj. pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja pakietów żywnościowych oraz prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin.

Termin składania ofert upływa 27 lipca 2017 r.

Zarządzenie Nr 1131/17 Prezydenta Miasta Gdańska 140.87 KB

Szczegółowe warunki konkursu ofert 347.49 KB

Oferta realizacji zadania publicznego 149 KB

Załącznik Nr 1 do oferty realizacji zadania publicznego 34.5 KB

Załącznik Nr 2 do oferty realizacji zadania publicznego 63 KB

Karta oceny oferty 275.5 KB

Paulina Dziekan (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku