A
A
Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 613/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018.

Termin składania ofert upływa dnia 30 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.pl.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 613/18 Prezydenta Miasta Gdańska 48.49 KB

Szczegółowe warunki konkursu ofert 225.43 KB

Oferta realizacji zadania publicznego 341.5 KB

Wzór oświadczenia o niekaralności 54.28 KB

Karta oceny oferty 91.91 KB

Wzór ramowy umowy 134.5 KB

Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 59.48 KB

Wzór oświadczenia o wydatkowaniu wartości przekazanych transz 53.5 KB

Wzór sprawozdania z realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego 384.5 KB

Paulina Dziekan (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku