A
A
Ostatnia aktualizacja: 13 października 2017 r.

Zarządzenie Nr 1822/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. „Poprawa warunków do działań socjoterapeutycznych i zapewnienie pomocy specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego”.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 1822/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 października 2017 r. 114.86 KB

Paulina Dziekan (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku