Oferta Fundacji Obudź Nadzieję złożona w trybie pozakonkursowym

A
A
Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2017 r.

W dniu  6 listopada  2017 r. do Wydziału Rozwoju  Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęła oferta Fundacji Obudź Nadzieję   o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, na realizację zadania  „Silne sąsiedztwo - aktywna dzielnica”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego  w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia  20 listopada  2017r. pisemnie na adres: Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres: anna.gaj-sokolowska@gdansk.gda.pl.

Załączniki do oferty do wglądu znajdują się w siedzibie Wydziału Rozwoju  Społecznego,

ul. Kartuska 5, II piętro, pokój 205 – Inspektor Anna Gaj-Sokołowska.

Do pobrania: 

Oferta Fundacji Obudź Nadzieję 1.16 MB

Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy