Oferta Fundacji Miejsce Tworzenia

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

Oferta Fundacji Miejsce Tworzenia na realizację zadania publicznego pt. „Taniec terapeutyczny - Odkrywanie swojego potencjału w ruchu”.

 W dniu 6 czerwca 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła oferta Fundacji Miejsce Tworzenia o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania pt. „Taniec terapeutyczny - Odkrywanie swojego potencjału w ruchu”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 czerwca 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. K. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl

Załączniki do oferty do wglądu znajdują się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. K. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, II piętro, pokój 216.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska, tel. 58/342-31-58.

Do pobrania

Oferta (3.55 MB)
Agnieszka Korzeniowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku