dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk”, sprawa nr WI-X.747.1.38.2017.AM.f

A
A
Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2018 r.

Do pobrania: Obwieszczenie PUW 68 KB

Katarzyna Bogucka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Kadr i Organizacji
Referat Infrastruktury