Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 06 czerwca 2017, znak RDOŚ-Gd-WOO.4242.17.2017.IB.2, w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia pn.: "Adaptacja części hali ZKM w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 112 na malarnię pojazdów tramwajowych "

A
A
Ostatnia aktualizacja: 09 czerwca 2017 r.

Do pobrania

Obwieszczenie 54.04 KB

Wioleta Bruździak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Kadr i Organizacji