Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 06 czerwca 2017 r., znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.40.2016.EG.21, w sprawie zawiadomienia o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ku Ujściu w Gdańsku"

A
A
Ostatnia aktualizacja: 09 czerwca 2017 r.

Do pobrania

Obwieszczenie 65.85 KB

Wioleta Bruździak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Kadr i Organizacji