znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.134.2017.PW.3, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Miasta Gdańska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul Myśliwskiej na odcinku od ul. Bulońskiej do ul. Gronostajowej”

A
A
Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2018 r.

Do pobrania: Obwieszczenie 848.48 KB

Katarzyna Bogucka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Kadr i Organizacji
Referat Infrastruktury