znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.135.2017.EG.3, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu pieszego na pieszo-rowerowy wzdłuż torów w Parku Steffensa”

A
A
Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2018 r.

Do pobrania: Obwieszczenie 826.84 KB

Katarzyna Bogucka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Kadr i Organizacji
Referat Infrastruktury