Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku z dnia 31 maja 2017 r., znak RDOŚ-Gd-WOO.4233.1.2017.IB.9,w sprawie wydania postanowienia oraz zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzek Raduni, Kłodawy i Bielawy m. Gdańsk, m. Pruszcz Gdański, gm. Pruszcz Gdański, suchy dąb, Pszczółki, pow. gdański"

A
A
Ostatnia aktualizacja: 09 czerwca 2017 r.

Do pobrania

Obwieszczenie 65.98 KB

Wioleta Bruździak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Kadr i Organizacji