Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28.09.2017r.dot. realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania ul.Świętokrzyskiej (droga wojewódzka nr 221) z ul.Nową Łódzką wraz z budową węzła integracyjnego "Nowa Łódzka" w Gdańsku

A
A
Ostatnia aktualizacja: 09 października 2017 r.

Do pobrania

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28.09.2017r. 31.67 KB

Magdalena Drzazga (0)
Urząd Miejski w Gdańsku