A
A
Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku dotyczące budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami do budynków przy ul. Prof. Zbigniewa Kieturakisa z odtworzeniem nawierzchni biegnącej na terenie działek nr. 170/4, 170/5 198/9, 268, 336, 337/5, 349/1, 432/2, 437/4, 453, 455, 456, 461, 466/1, 466/2, 467, 468, 473/2 , 499 obręb 100 w Gdańsku zlokalizowanych w obrębie ulic Kamienna Grobla, ul. Toruńska, ul. Dobra,  ul. Reduta  Wilk,  ul. Reduta  Wyskok,  ul. Prof.  Zdzisława  Kieturakisa, ul. Reduta Miś, 

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników ww. terenów, że mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy w Urzędzie Miejskim, w Sali Obsługi Mieszkańców przy ul. Nowe Ogrody 8/12, w terminie 14 dni  od  daty  ukazania  się  niniejszego  zawiadomienia  tj.  w  dniach  od  15  lutego  2018 r.  do 1 marca 2018 r. oraz, że mogą zapoznać się z decyzją
w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Wały Jagiellońskie 1 pok. nr 1
(tel. 58-323-71-09).

Plik do pobrania Obwieszczenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku 232.27 KB

Grzegorz Sobczyk (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków