Obwieszczenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, przyłącze energetyczne do budynku przy ul. Na Stępce 4

Obwieszczenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku,dotyczące wydania decyzji administracyjnej na budowę przyłącza energetycznego SN 15 kV do budynku przy ul. Na Stępce 4, znajdującego się na działkach nr 14/17, 14/18 obręb 100 i przechodzących przez działką nr 90/10 obręb 91 w Gdańsku

A
A
Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2018 r.

Do pobrania Obwieszczenie MKZ 198.54 KB

Grzegorz Sobczyk (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków