Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ z dnia 8 września 2017r.w sprawie wydania opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia " Zbieranie i przetwarzanie odpadów w zakładzie przy ul.Siennickiej W Gdańsku

A
A
Ostatnia aktualizacja: 13 września 2017 r.

Do pobrania

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ z dnia 8 września 2017r. 50.56 KB

Magdalena Drzazga (0)
Urząd Miejski w Gdańsku