Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ z dnia 06.02.2018r.o wydaniu decyzji w postępowaniu wszczętym na wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa centrum handlowego Galeria Bałtycka wraz z niezbędną infrastrukturą i układem drogowym w Gdańsku".

A
A
Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2018 r.

do pobrania

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ z dnia 06.02.2018r. 52.67 KB

Magdalena Drzazga (0)
Urząd Miejski w Gdańsku