Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ z dnia 06.02.2018r. o wydaniu decyzji o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu wszczętym na wniosek Prezydenta Miasta Gdańska dla przedsięwięcia pn. "Budowa czterech budynków wielorodzinnych mieszkaniowo-biurowych wielkokondygnacyjnych nr 3,4 7 8 z usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gdańsku w centrum dzielnicy Morena przy ul.Rakoczego/Piecewska obręb 052 w Gdańsku.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2018 r.

do pobrania

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ z dnia 06.02.2018r. dot.budowy w Gdańsku ul Piecewska/Rakoczego 58.51 KB

Magdalena Drzazga (0)
Urząd Miejski w Gdańsku