Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ z dnia 02.10.2017r. zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa umocnienia dna wokół Wysypy Cumowniczej Pirsu Rudowego w Porcie Północnym w Gdańsku."

A
A
Magdalena Drzazga (0)
Urząd Miejski w Gdańsku