A
A
Ostatnia aktualizacja: 05 marca 2018 r.

Obwieszczenie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku dotyczące wydania decyzji administracyjnej dnia 5 marca 2018 r. obejmującej przebudowę i budowyę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami do budynków przy ul. prof. Kieturakisa z odtworzeniem nawiierzchni biegnącej na terenie działek nr. 170/4, 170/5 198/9, 268, 336, 337/5, 349/1, 432/2, 437/4, 453, 455, 456, 461, 466/1, 466/2, 467, 468, 473/2 , 499 obręb 100 w Gdańsku zlokalizowanych w obrębie ulic Kamienna Grobla, ul. Toruńska, ul. Dobra,  ul. Reduta  Wilk,  ul. Reduta  Wyskok,  ul. Prof.  Zdzisława  Kieturakisa, ul. Reduta Miś. Budowa będzie prowadzona w wykopach otwartych i przewietami sterowanymi.

Plik do pobrania Obwieszczenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku 228.64 KB

Grzegorz Sobczyk (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków