Nie czekaj - zapisz się na międzynarodową konferencję „Miasta Otwarte – Migracje, a rozwój”

Ruszyła rejestracja na wiosenną edycję Międzynarodowej Konferencji Smart Metropolia: "Miasta Otwarte - Migracje, a rozwój. Sukcesy, szanse, wyzwania". Eksperci z całej Europy, przedstawiciele samorządów, biznesu i kultury wymieniać się będą doświadczeniami i dzielić dobrymi praktykami. Będą też dyskutować o wyzwaniach, jakie stawiają przed nami procesy migracji w miastach. Konferencja odbywać się będzie w dniach 7-8 marca w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Liczba miejsc na konferencji jest ograni

Nie czekaj - zapisz się na międzynarodową konferencję „Miasta Otwarte – Migracje, a rozwój”
A
A
data publikacji: 18 lutego 2016 r.
„Miasta Otwarte – Migracje, a rozwój”
„Miasta Otwarte – Migracje, a rozwój”
OS

Zainicjowana przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza Międzynarodowa konferencja „Miasta Otwarte – Migracje, a rozwój. Sukcesy, szanse, wyzwania” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie merytorycznej debaty o gospodarczym i demograficznym potencjale migracji, korzystania z zasobów i talentów nowych mieszkańców metropolii. Podczas trzech dni Europejskie Centrum Solidarności stanie się forum wymiany opinii, doświadczeń i dobrych praktyk, przedstawiających proces migracji w miastach całej Europy.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowany gdański Model Integracji Imigrantów. Jest to wynik prac międzysektorowego i interdyscyplinarnego zespołu, który Miasto Gdańsk powołało w maju 2015. W jego skład weszło ponad 140 osób reprezentujących ponad 70 różnorodnych podmiotów. Celem prac zespołu jest przygotowanie strategii integracji nowych mieszkańców miasta pochodzących z różnych części świata.

Kluczowym momentem spotkania będzie debata nt. zarządzania migracjami i stwarzania warunków dla jak najpełniejszego wykorzystania potencjału wykształconych, aktywnych i przedsiębiorczych imigrantów, którzy przeważają wśród przyjezdnych.

Specjaliści, przedstawiciele samorządów, biznesu, ludzie kultury i sztuki rozmawiać będą o wyzwaniach związanymi z integracją i spójnością społeczną w kontekście migracji. Konferencja umożliwi spojrzenie na problem migracji w bardzo szerokim spektrum zagadnień od edukacji, poprzez ochronę zdrowia, pomoc społeczną, bezpieczeństwo publiczne, rynek pracy, mieszkalnictwo, po kulturę czy sport.

Organizatorami konferencji są: Urząd Miasta Gdańska, Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Europejskie Centrum Solidarności oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie SA

Udział w konferencji możliwy będzie tylko po dokonaniu rezerwacji miejsca. Rezerwacja potrwa aż do wyczerpania miejsc. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji o konferencji:

http://miastaotwarte.amberexpo.pl/title,SMART_METROPOLIA_MIASTA_OTWARTE,pid,3232.html

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie:

http://miastaotwarte.amberexpo.pl/title,REJESTRACJA,pid,3235.html

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora