Konkurs ofert na realizację zadania: "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy"

A
A
Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2017 r.

Miasto Gdańsk/ Gdański Urząd Pracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy", na które przeznaczono kwotę: 60.000,00 zł.

Konkurs jest organizowany w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.

Termin składania ofert mija 6 czerwca 2017 r.

Szczegółowe warunki konkursu oraz formularz oferty można pobrać poniżej lub odebrać w siedzibie Organizatora konkursu, tj. Gdańskim Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 9, piętro -I , pokój nr 029 (kancelaria).

Merytorycznych konsultacji udziela: p. Anna Tuttas, tel. (58) 732.52.50, e-mail: anna.tuttas@gup.gdansk.pl

W kwestiach związanych z organizacją konkursu wyjaśnień udziela:  p. Agnieszka Lemme-Babińska, tel. 58.732.52.59, e-mail: agnieszka.lemme@gup.gdansk.pl

Zarządzenie Nr 798/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Miasta Gdańska w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”, w zakresie promocji zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku pracy i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych: „Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy”.Marzena Modzelewska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta