Gdańskie szkoły ze Złotymi Tarczami!

Gdańskie szkoły są najlepsze na Pomorzu! W ogłoszonych dzisiaj rankingach najlepszych liceów i techników Perspektywy 2017 pierwsze miejsce na podium zajęło Technikum nr 8 w CKZiU nr 2, wśród liceów drugie i trzecie miejsce zajęły kolejno III LO im. Bohaterów Westerplatte oraz V LO im. Stefana Żeromskiego.

Gdańskie szkoły ze Złotymi Tarczami!
A
A
data publikacji: 10 stycznia 2017 r.

-Inwestycja w gdańskie szkolnictwo zawodowe przynosi efekty, potwierdzamy także rolę lidera w regionie. Gratuluję uczniom, rodzicom i nauczycielom, bo wszyscy na ten sukces pracują – podkreśla Piotr Kowalczuk Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej. Na podium Perspektyw gdańskie technikum i dwa licea - zapraszamy młodych ludzi z Metropolii do wyboru naszych szkół ponadgimazjalnych. Obok rzetelnej wiedzy, fantastyczne warunki i doskonały start społeczny i zawodowy. W Gdańsku konsekwentnie realizujemy hasło pracodawców: "Masz zawód i praktykę, masz pracę" oraz dajemy szansę na najlepsze studia – dodaje Kowalczuk.

Złote Tarcze, wyjątkowy znak jakości trafi do gdańskich liceów: III LO im. Bohaterów Westerplatte, V LO im. Stefana Żeromskiego oraz II LO im. Dr. Wł. Pniewskiego. W kategorii techników Złotą Tarczę otrzymało Technikum nr 8 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku.

Ranking najlepszych liceów i techników Perspektywy 2017

Misją rankingu jest dostarczenie informacji o tym, jak oceniane są polskie szkoły ponadgimnazjalne. Głównymi adresatami rankingu są uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję – wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Takich informacji dostarczy pięć rankingów, w tym dwa główne: Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2017, Ogólnopolski Ranking Techników 2017 oraz trzy ogólnopolskie rankingi dodatkowe: Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2017, Ranking Maturalny Techników 2017 oraz Ranking Szkół Olimpijskich 2017.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, b. rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ponad 1500 najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, opublikowane zostały na portalu edukacyjnym:

www.licea.perspektywy.pl
www.technika.perspektywy.pl

Najlepsze licea ogólnokształcące i technika w województwie pomorskim

ranking liceów
III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP, Gdynia
III LO im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
V LO im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku

ranking techników
Technikum nr 8 w CKZiU, Gdańsk
Technikum nr 5 w ZS Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku
Technikum nr 2 w ZSZiO w Kartuzach

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora