Gdańskie Forum Komunalne – nowa inicjatywa

W Europejskim Centrum Solidarności odbyło się po raz pierwszy Gdańskie Forum Komunalne. To nowe przedsięwzięcie, podczas którego przedstawiciele spółek i jednostek miejskich prezentowali swoje najlepsze praktyki, omawiali wyzwania i wymieniali się doświadczeniami.

Gdańskie Forum Komunalne – nowa inicjatywa
A
A
data publikacji: 17 maja 2017 r.

Pomysłodawcą tego wydarzenia był prezydent Gdańska Paweł Adamowicz - Wasza praca, profesjonalizm służą na co dzień każdemu mieszkańcowi Gdańska. Jesteście niezwykle ważni dla naszego miasta. Chciałbym Wam podziękować za służbę, za to że miasta sprawnie „działa”. Cieszę się, że mamy dzięki temu forum sposobność, aby pokazać sobie nawzajem co szczególnego udało się osiągnąć, do czego dążymy, a także przy okazji docenić najbardziej zasłużone osoby z branży komunalnej – zapewniał prezydent, przemawiając do zebranych.

Konferencja była podzielona na 5 części tematycznych: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka odpadami komunalnymi, transport i mobilność, przestrzeń miejska i rekreacja. W każdej z nich prelekcje przeprowadzali liderzy i eksperci z poszczególnych gdańskich służb komunalnych. Prezentowany zakres tematyczny był szeroki, od „twardych” tematów infrastrukturalnych jak model budownictwa komunalnego w Gdańsku, przez projekty innowacyjne technologicznie (np. inteligentne zarządzanie wodami opadowymi) po niemniej ważne działania „miękkie”  jak partycypacja społeczna w ramach Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego.

- My komunalnicy codziennie w praktyce doświadczamy kontroli społecznej. Nasza działalność opiera się głównie na ciągłych procesach. To trudna praca, żmudna każdego dnia. Działamy tu i teraz, sprawy bieżące nas pochłaniają i bywa, że brakuje nam chwili na myślenie perspektywiczne. Forum jest inicjatywą, która właśnie umożliwia nam obszerne merytoryczne spotkanie i dyskusję w bardzo szerokim, branżowym gronie – mówił zastępca prezydenta Gdańska, Piotr Grzelak.

Podczas konferencji prezydent Paweł Adamowicz wręczył trzynastu, szczególnie zasłużonym, pracownikom pamiątkowe medale wraz z podziękowaniami za wieloletnią, niezwykle wartościową pracę. Jak podkreślił: Zdaję sobie sprawę, że osób godnych wyróżnienia jest znacznie więcej i myślę, że za rok będzie po temu ponowna okazja podczas kolejnej edycji wydarzenia. Jestem przekonany, że Gdańskie Forum Komunalne jest warte kontynuowania, a także rozwijania.

Cyprian Maciejewski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe
więcej tekstów autora
Cyprian Maciejewski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe
więcej tekstów autora