Gdańsk wspólnie z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim przygotuje projekt do Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Gmina Miasta Gdańska została partnerem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu w ramach drugiego ograniczonego naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Cel szczegółowy projektu: integracja, legalna migracja.

Gdańsk wspólnie z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim przygotuje projekt do Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
A
A
data publikacji: 12 lipca 2017 r.

Ogłoszenie wyników nastąpiło 7 lipca, natomiast wczoraj – 11 lipca w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – odbyło się szkolenie dotyczące projektu. Podczas szkolenia został ustalony dalszy harmonogram prac z partnerami projektu (w Gdańsku do realizacji projektu wybrano dwa podmioty, oprócz Urzędu Miejskiego drugim partnerem zostało Stowarzyszenie Vox Humana).

- Gdańsk wspólnie z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim przygotuje projekt do Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, który powinien być wypracowany na początku sierpnia – mówi Piotr Olech zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego ds. integracji społecznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. – Przede wszystkim chcielibyśmy dalej realizować i rozwijać Gdański Model Integracji Imigrantów, sprawdzony wypracowany z wieloma partnerami. We wspólnym projekcie na pewno chcemy uwzględnić centra doradcze dla imigrantów (także tych spoza granic Unii Europejskiej), kursy językowe, pomoc społeczną i aktywizację zawodową osób przybywających do nas oraz przygotowanie szkół na kształcenie dzieci cudzoziemskich.

- Doświadczenia Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów pokazały, że Gdańsk jest ważnym partnerem wojewody i MSWiA oraz agend zajmujących się integracją. Synergia wiedzy, energii i doświadczeń daje gwarancję dobrego przygotowania się na zadania płynące z migracji ludności, niezależnie jaki jest powód tej migracji – podkreśla zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk. – Cieszę się, że rząd i jego przedstawiciele w terenie dostrzegli w otwartych samorządach potencjał na rzecz realizacji solidarnościowych zadań. Samorządy są najbliżej mieszkańców, jakimi stają się także przybywający migranci. To nie polityka, jak nam wmawiano, a budowanie właściwych relacji między sąsiadami jakimi stają się obecni i emigrujący do miast mieszkańcy jest najważniejsze.

Czym jest Fundusz Azylu, Migracji i Integracji?
FAMI – Fundusz Azylu, Migracji i Integracji to nowy mechanizm finansowy zastępujący Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, funkcjonujące w ramach Programu ogólnego SOLID „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.
Celem ogólnym FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej.

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
dariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
dariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora