Doręczenie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku

A
A
Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2018 r.

Zgodnie z przepisami ustawy ordynacja podatkowa pisma, w tym decyzje, mogą być doręczane podatnikom przez operatora pocztowego lub pracowników organu podatkowego (Prezydenta Miasta Gdańska).

W Gdańsku już po raz dziesiąty  decyzje podatkowe roznoszone będą przez pracowników urzędu. Jest to bardziej opłacalne oraz efektywniejsze.

 

W tym roku 115 urzędników dostarczy ok. 115 tyś decyzji.


  • Decyzje mogą być doręczane od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-20.00
  • Doręczyciele – pracownicy Urzędu - nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć przesyłkę.
  • Na żądanie podatnika doręczyciele zobowiązani są do przedstawienia legitymacji służbowej.
  • Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.
  • Urzędnik może zostawić przesyłkę u naszego sąsiada jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi.
  • W dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie jego urlopu.
  • Dodatkowo urzędnicy będą przekazywać informatory propagujące nowe zasady segregacji śmieci http://www.gdansk.pl/segregacja/

 

Akcja potrwa od 12 stycznia do 10 lutego 2018 r. włącznie. Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

Podatek można opłacać elektronicznie bez wychodzenia z domu na https://oplaty.gdansk.pl/ lub bez prowizji w poniższych oddziałach banku Pekao S.A.:

-  al. Grunwaldzka 92/98

-  ul. Balcerskiego 14D

-  ul. Cieszyńskiego 36

-  ul. Garncarska 23

-  ul. Hynka 6

-  ul. Kołobrzeska 43

-  ul. Marynarki Polskiej 15

-  ul. Nowe Ogrody 8/12

-  ul. Ogarna 116

-  ul. Partyzantów 74

-  ul. Rakoczego 17

-  ul. Stary Rynek Oliwski 16

-  ul. Uphagena 27

-  ul. Wilanowska 2.

Dodatkowo Miasto Gdańsk w tym roku wprowadza system powiadamiania podatników o terminach płatności za pomocą sms i e-mail szczegóły na:

http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/SMS-owy-lub-e-mail-owy-system-informowania-klientow-o-terminie-platnosci-zaplaty,a,95676

 

Marzena Modzelewska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta