Biuro Prezydenta ds. Sportu

A
A
Ostatnia aktualizacja: 05 kwietnia 2017 r.

Adres:  Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu: bps@gdansk.gda.pl

Nr pokoju Rodzaj  załatwianych  spraw     /   Użytkownik Nr tel.wew. Nr faxu
121 Dyrektor Biura -  Andrzej Trojanowski
Sekretariat
58 323 6121
Referat Sportu
116 Kierownik Referatu -  Adam Maksim 58 323 6176  
116 Stypendia sportowe, obsługa Gdańskiej Rady Sportu 58 323 6116  
111 Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej. Promocja wydarzeń sportowych. 58 323 6111  
111 Organizacja imprez żeglarskich. Rozwój i eksploatacja obiektów sportowo- rekreacyjnych. 58 323 6171  
111 Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej.   58 323 6111  
110 Nadzór i ewidencja klubów sportowych 58 323 6170  
110 Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej. 58 323 6110  
Referat Imprez Sportowych
117 Kierownik Referatu - Marcin Sylwańczyk 58 323 6177  

110

Obsługa imprez sportowo kulturalnych 58 323 6117
 58 323 6520