Strona Główna » Unia dla Gdańska » Projekty inwestycyjne finansowane z funduszy UE » Kluczowe projekty unijne 2004-2008 - zrealizowane » Projekty prowadzone przez Gminę A A A
...
QR Code

Projekty prowadzone przez Gminę

Przebudowa ulic Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie, odcinek Wały Piastowskie - Hucisko
Grupę docelową Projektu stanowili mieszkańcy Aglomeracji Trójmiejskiej oraz turyści i podróżni, korzystający z transportu samochodowego i komunikacji zbiorowej Gdańska, jak również przedsiębiorstwa i odbiorcy ich usług. Inwestycja dotyczyła działań obejmujących kompleksową przebudowę ulic Podwale Grodzkie i Wały Jagiellońskie (odcinek Wały Piastowskie-Hucisko) oraz remont mostu drogowo-tramwajowego przez Kanał Raduni w ciągu ulic Wały Jagiellońskie-Hucisko.

Przebudowa ulicy Marynarki Polskiej w Gdańsku, odcinek Reja - Wyzwolenia
Przebudowa ulicy Marynarki Polskiej, w koordynacji z innymi inwestycjami na głównych korytarzach drogowych, przyczyniła się do osiągnięcia celu ogólnego projektu, którym było zwiększenie spójności transportowej Polski oraz polepszenie dostępności przestrzennej kraju w układzie Unii Europejskiej. Projekt dotyczył kompleksowej przebudowy ulicy Marynarki Polskiej, będącej trasą dwujezdniową z torowiskiem tramwajowym usytuowanym w pasie dzielącym, na odcinku Reja - Wyzwolenia.

Centrum "Hewelianum": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I
Podstawowym celem Projektu było włączenie obszaru pofortecznego w aktywną "tkankę miejską". Sało się to możliwe dzięki współpracy zainteresowanych środowisk, pasjonatów, naukowców, historyków oraz instytucji publicznych. Projekt Centrum "Hewelianum" stanowił czytelną i spójną koncepcję utworzenia na terenach Fortu Grodzisko zespołu edukacyjno-rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin.

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej (GPKM)
Celem ogólnym, w który wpisuje się Projekt, jest rozwój gospodarczo - społeczny regionu pomorskiego. Budowa systemu transportu publicznego, sprzyjającego zmniejszeniu zatłoczenia i zanieczyszczenia na terenie Miasta w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji tego celu. Zakres Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej (GPKM) zrealizowanego w latach 2004-2008 objął modernizację sieci, budowę nowej linii tramwajowej na Chełm i zakup taboru transportu publicznego.

Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Jabłoniowa - Kartuska
Docelowo cała inwestycja zakłada budowę Trasy W-Z od ul. Jabłoniowej do ul. Otomińskiej, co umożliwi dogodny dojazd z poszczególnych dzielnic miasta do układu zewnętrznego, tj. dróg krajowych nr 1, 6 i 7. Z uwagi na duży zakres robót, uwarunkowania planistyczne oraz konieczność wykupu gruntów prywatnych, inwestycja została podzielona na etapy. Pierwszy etap obejmował budowę odcinka od ul. Jabłoniowej do ul. Kartuskiej.

Projekt "e-Gdańsk - europejska metropolia on-line"
Projekt "e-Gdańsk - europejska metropolia on-line" jest częścią składową docelowej strategii, która szczegółowo opracowana zostanie w ramach projektu "Strategia rozwoju Gdańskiego Społeczeństwa Informacyjnego" i będzie miejską e-strategią zgodną z "e-Europe 2005" i "e-Polska 2004-2006". Strategia ta realizowana będzie przez szereg kolejnych lat. Obejmować ma główne kierunki: e-urząd, e-miasto i e-społeczeństwo.

     
    Urząd Miejski w Gdańsku
    Kancelaria Prezydenta ¤ Referat Multimedialny
    ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk