Strona Główna » Unia dla Gdańska » Projekty inwestycyjne finansowane z funduszy UE » Pozostałe projekty unijne 2004-2013 w Gdańsku » Lepszy transport i komunikacja A A A
...
QR Code

Kolej Metropolitalna

Rozwój kolei pozwoli usprawnić komunikację publiczną w całej Metropolii Gdańskiej
Kolej Metropolitalna to unikalna, nie tylko dla mieszkańców Metropolii Gdańskiej, szansa na wysokiej jakości transport publiczny, dzięki któremu możliwe stanie się znaczne ograniczenie lokalnego ruchu samochodowego. Przy okazji tej inwestycji skróci się znacznie czas potrzebny zarówno na pokonanie dystansu dzielącego centra Gdańska i Gdyni od Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
Projekt zakłada połączenie transportem szynowym głównych węzłów transportu pasażerskiego Gdańska i Gdyni z dzielnicami górnego tarasu oraz Portem Lotniczym. Aby tego dokonać, niezbędna jest odbudowa przedwojennej linii kolejowej Gdańsk Wrzeszcz-Port Lotniczy o długości ok. 15 km oraz jej połączenie z istniejącym ciągiem bocznic kolejowych, wiodących do stacji Gdańsk Osowa, położonej na trasie linii kolejowej łączącej Gdynię z Kościerzyną i Kartuzami. Wspólna dla kolei metropolitalnej i regionalnej stacja Gdańsk Osowa znacznie ułatwi mieszkańcom Kaszub dostęp do głównych ośrodków Metropolii Gdańskiej.
Zakładana na etapie przygotowania projektu częstotliwość ruchu pociągów - minimum co 20 min. w każdym kierunku pozwoli uzyskać zdolność przewozową do 10 tys. pasażerów/godz. w jednym kierunku (odpowiada to ruchowi ulicznemu na poziomie minimum 2,5 tys. samochodów osobowych na godzinę).
Projekt będzie realizowany przez Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego we współpracy z miastem Gdańsk oraz PKP SKM Trójmiasto. Projekt zakłada etapową realizację w latach 2012-2013 (dokładne terminy odbiorów zależeć będą od przyjętego ostatecznie wariantu inwestycji, harmonogramu prac i zapewnionych źródeł finansowania).

 

Szacunkowy koszt projektu Kolej Metropolitalna w Trójmieście – etap I – 746,6 mln zł.
Planowana wartość dotacji z UE – 306 mln zł.
Termin realizacji: lata 2009-2013.

Ostania modyfikacja: 30.03.2010 13:16
wiecej informacji »
 
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta ¤ Referat Multimedialny
ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk