Trasy rowerowe miasta Gdańska
Powered by Zoomify

Sieć tras rowerowych w Gdańsku liczy łącznie 396,6 km.
W skład tras rowerowych wchodzą:


wydzielone drogi rowerowe
106,0 km
ciągi pieszo-rowerowe z pierwszeństwem pieszych
16,3 km
chodniki z dopuszczonym ruchem rowerów (od ciągu pieszo-rowerowego różni się tym, że rowerzysta nie jest zobowiązany z niego korzystać)
8,4 km
pasy rowerowe w jezdni
4,0 km
pasy autobusowo-rowerowe
0,7 km
ciągi pieszo-jezdne (drogi bez chodnika i pobocza, z ograniczonym ruchem pojazdów mechanicznych)
9,2 km
ulice z uspokojonym ruchem, o dopuszczalnej prędkości maksymalnej nie większej niż 30 km/h - 33 % dróg publicznych w Gdańsku
252,0 km

Na jednokierunkowych ulicach w strefach ruchu uspokojonego jest dozwolony ruch rowerów "pod prąd" - 97 ulic - 22,6 km.

Mapa tras rowerowych Gdańska w formacie PDF (9 MB)

Aktualizacja mapy: październik 2013
© 2013 Urząd Miejski w Gdańsku