14.6 ºC
58.3 ºF
zachmurzenie całkowite, opadów brak
Komunikaty Urzędu Miejskiego
MULTIMEDIA

Debata na temat czytelnictwa

W środę 22 kwietnia odbyła się debata na temat czytelnictwa pt. JAK DZIAŁAĆ, BY ZACHĘCIĆ DO CZYTANIA. Zapraszamy na relację.
Ostania modyfikacja: 2015-04-23 09:37:00

Studium Zagospodarowania Gdańska

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych każdego miasta, w którym określa się gdzie można budować nowe osiedla, gdzie lokować miejsca pracy i którędy biec będą nowe arterie komunikacyjne. W Gdańsku rozpoczyna się właśnie proces przygotowania nowego Studium. Będzie to już trzeci taki dokument, jednak pierwszy raz będzie przygotowywany z bardzo szerokim udziałem mieszkańców Gdańska. Zanim Studium wejdzie w życie odbędzie się kilkadziesiąt konferencji, debat i spotkań z gadńszczanami.
Data publikacji: 2015-04-20 16:02:00
Konferencja prasowa nt.

Konferencja prasowa nt. "Strategii Rozwoju Terenów Nadwodnych w Gdańsku"

W dniu 21 kwietnia w siedzibie Rady Miasta Gdańska odbyła się prezentacja wniosków ze "Strategii Rozwoju Terenów Nadwodnych w Gdańsku". Na pytania dziennikarzy odpowiadali: zastępca dyrektora Wydziału Architektury Grzegorz Sulikowski – oraz członkowie warsztatów projektowych z Holandii: Hugo de Vries z Ministerstwa do Spraw Ekonomicznych Holandii, Wouter Vos i Mark Niesten oraz Edyta Wiśniewska z KuiperCompagnons, Marius Kiers i Jahan Kaubot z firmy hydrologicznej Arcadis.
autor: Dorota Miroszniczenko / www.gdansk.pl
Nominacje do Rady Kultury

Nominacje do Rady Kultury

Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wręcza nominacje członkom kolejnej kadencji Rady Kultury Gdańskiej
autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
TXT
A A A
...
QR Code

Straż Miejska w Gdańsku

ul. Elbląska 54/60
80-724 Gdańsk
tel. 0-58 301-30-11
fax. 0-58 346-28-11
e-mail: strazmiejska@strazmiejska.gda.pl
www: www.strazmiejska.gda.pl

Status prawny jednostki:
Jednostka Budżetowa Miasta Gdańska.

Struktura organizacyjna

 • Komendant: Leszek Walczak
 • Z-ca Komendanta ds. Prewencji: Andrzej Czeran
 • Z-ca Komendanta ds. Logistyki: Agnieszka Grabowska

Straż Miejska w Gdańsku podzielona jest na następujące piony:

Pion Prewencji:

 • Wydział Dzielnic Gdańsk Centrum:
  • Referat I
  • Referat II
 • Wydział Dzielnic Gdańsk Południe:
  • Referat V
  • Referat VI
 • Wydział Dzielnic Gdańsk Północ:
  • Referat III
  • Referat IV
 • Wydziały Samodzielne:
  • Referat Kierowania
  • Referat Profilaktyki

Pion Logistyki:

 • Wydział Organizacji, Kadr i Szkolenia:
  • Referat Organizacji i Szkolenia,
  • Referat Wykroczeń,
  • Referat Administracyjno - Gospodarczy,
  • Referat Monitoringu Wizyjnego,

Przedmiot działalności:

Straż Miejska stanowi samorządową umundurowaną formację porządkową, powołaną przez Radę Miasta Gdańska 30 września 1991 r. Uchwałą nr XXXII/179/91 do ochrony ładu i porządku publicznego oraz kształtowania stanu bezpieczeństwa.
Strażnicy miejscy reagują głównie na łamanie przepisów zawartych w kodeksie wykroczeń. Współpracują także z Policją i Strażą Graniczną przy ściganiu sprawców poważniejszych przestępstw. Wykonują również zadania wynikające z Uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Porządkowych Prezydenta Miasta Gdańska.

Przyjmowanie zgłoszeń o łamaniu prawa odbywa się codziennie przez całą dobę pod bezpłatnym numerem 986.

Komenda Straży Miejskiej prowadzi obsługę interesantów w zakresie:

 • rozliczania zawiadomień o popełnionym wykroczeniu
 • rozkładania płatności mandatu karnego na raty

Kasa Straży Miejskiej przyjmuje wpłaty mandatów i prowadzi sprzedaż płatnych wjazdówek do gdańskiej Strefy Ograniczonego Ruchu. Kasa czynna jest w godzinach:
poniedziałek - piątek: 07.30-14.30
środa: 10.00-17.00

Budżet i mienie

 • Budżet na 2012 r. ? 17.646.488 zł
 • Majątek jednostki (wartość środków trwałych i pozostałych) ? 2.697.000 zł

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779) oraz zmiany wprowadzone
 • Uchwała Nr XVIII/443/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie nadania Straży Miejskiej w Gdańsku Regulaminu Organizacyjnego oraz § 10 ust. 4 Regulaminu Straży Miejskiej.

Komendant Straży Miejskiej lub wyznaczony Zastępca Komendanta przyjmuje w ramach skarg i interwencji we wszystkie środy w godz. 14.00- 16.00 po uprzednim umówieniu się w Komendzie Straży Miejskiej ul. Elbląska 54/60 (Tel. 58/301-30-11)

Ostania modyfikacja: 16.07.2014 12:11
wiecej informacji »

Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta ¤ Referat Multimedialny
ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk